סטודיו מ.א.י | קטלוג 2022

2 0 2 2 ק ט ל ו ג ס ט ו ד י ו מ . א . י S I N C E 2 0 1 2 M A D E I N I S R A E L

כל הזכויות על הקטלוג ועל המוצרים המוצגים בו, שמורות למ.א.י סטודיו © עיצוב קטלוג: איתי שתיל | 2

תוכן עניינים: ריהוט קומודות מזנונים 12 8 שולחנות טרצו 24 שולחנות אובלים 16 ספסלים 32 שולחנות שולחנות קפה 28 שולחנות עגולים 20 מנורות 34 8 שעונים עגולים שעונים 38 שעוני חץ מראות מדף 54 68 שעוני ענק 48 מראות קפסולה אומנות קיר 62 74 שעוני מטוטלת 44 מראות עגולות מראות מתלה מעילים 58 72 שעוני קשת 52 מראות גוף 66 מוצרים נלווים 38 Custom Made תולדות המפעל סטודי ו מ.א. י 5 6 4 על הסטודיו 4 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 3 | ת ו כ ן ע נ י י נ י ם

Studio M.A.Y - סטודיו מ.א.י לעיצוב וייצור פרטי ריהוט בסדרות קטנות בוטיק סטודיו הינו .2012 ומתחדשות, הפועל משנת בסטודיו, הממוקם בדרום תל-אביב, תצוגה מרשימה של מגוון הפריטים והדגמים השונים המאופיינים בשפה עיצובית מקורית, מובהקת וייחודית. ', ייצור ועיצוב Custom Made” הסטודיו מתמחה גם ב- ללקוחות פרטיים, התאמה אישיתעל-פי הזמנה ו מעצבי פנים ואדריכלים. , עובדת סוציאלית ורד שתיל הסטודיו מנוהל על ידי במקצועה שהגיעה לתחום בצורה אוטודידקטית, תוך ניסוי ותהיה, לימוד עצמי וקבלת השראה מתחום העיצוב והאמנות. הסטודיו פועל בסביבה רבת השראה של יוצרים ואמנים הפועלים באזור. המספרת את סיפור מפעל בסטודיו מוצגת תערוכת קבע ) שפעל במבנה לפני 1952 המתכת המשפחתי של ורד –"מ.א.י" ( שנה. התערוכה פתוחה לקהל הרחב. 60 למעלה מהשפה העיצובית ומצליח לשלב ומודרני ,עכשו ו י נקי הקו העיצובי 50 בתוכו , בצורה מושלמת, השראות משנות ה- , ובעיקר צורנות גיאומטרית, שפרחה בשנים אילו , 60 וה- התוצאה המתקבלת הינה אקלקטית ומקורית. :שילוב בין חומרי גלם מאפי י ן בולט נוסף של הסטודי ו הוא עץ, ברזל, ציפו י י בטו ן , פליז, ואלומיני ום. אילו , באים לידי ביטו י בריהוט מרהיב, אקססוריז לבית, שעוני קיר, מראות, מנורות ועוד. כגו ן אמצעים הטכנולוגים המתקדמים ביותרהסטודי ו נעזר ב , עבודת נגרות מקצועית וצביעות מי וחדות. CNC חיתוכי לי יזר, הנעשית בסטודי ו , לעבודת היד השילוב בי ן אמצעים אילו תחושת חד-פעמיות באמצעים ידני ים פשוטים, מי יצרת ייחודיות ומקוריות, הנעה בין עולם העיצוב לעולם האמנות. העיצוב המקורי והטכניקות הי יחודי ות, מאפשרים דיאלוג וסיעור תוצאה המותאמת מוחות פורה עם הלקוח והמעצב לקבלת כל אלו בעיצוב ו י יצור בלעדי לצרכיו ורגשותיו של הלקוח. תוצרת כחול-לבן. של הסטודי ו , 2 0 1 2 על הסטודיו | 4

היתרון שלנו המעצב ומי יצר באופן עצמאי סדרות סטודיו בוטיק סטודי ו מ.א. י הינו קטנות ומשתנות. האמצעים והטכניקות שפותחו בסטודי ו מאפשרים והתאמה של הדגמים הקי ימים לצרכי ו הספציפי ים גמישות רבה שינוי צבעים וגווני העץ, שינוי גדלים וצורותשל הלקוח - כדי שיתאימו לחלל הנדרש. הסטודי ו מגי יס את יכולותי ו גם לביצוע הזמנות תוך כדי סיעור התאמת מוצר חדש , כלומר Custom Made מוחות עם הלקוח ובעזרת השפה הו יזואלית של הסטודי ו . זה היתרו ן שלנו , המגע האינטימי עם כל מוצר המי וצר בסטודי ו מאפשר את מה שלא מאפשרות מכונות המפעלים האוטומטי ות. ,כל מוצר מקבל את המגע וההתאמה הנכונה בסטודי ו מ.א. י כך שהוא יתאים לחלל בדי וק כמו שהלקוח מדמי י ן . Custom Made 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 5 | ע ל ה ס ט ו ד י ו

1 9 5 2 על המפעל ההיסטוריה של המקום שנה. 60 שפעל במקום לפני )1952 מפעל המתכת "מ.א.י." ( בסטודי ו מוצגת תערוכת קבע המספרת את סיפורו של שליוו את חיינו וסקה, י יצר את כל כלי הבית יריה וא שה, מ המפעל, שהוקם על ידי שלושה חברים הכלים האי יקונים הפכו נפוצים בכל בית בישראל וגם בחדרי האוכל בקיבוצים, מאפרות .60 וה- 50 בשנות הבמטוסים ואף במוסדות מדיני ים. גביעי גלידה צבעוני ים, כוסות שתיה, מפי ונים, מאפירות בתערוכה אוסף נדיר של הכלים: ורד, בתו של י וסקה, מציגה שבעזרתם י יצרו את הכלים. התערוכה מספרת את מהמכונות העתיקות והמודלים ועוד. האוסף כולל גם חלק סיפורה המפואר של התעשי יה הזעירה של תל-אביב בשנים הראשונות של המדינה. )1952 ממפעל מ.א. י ( | 6

למוצרי הסטודיו בדף הבא תוכלו לחפש בקלות מוצר מסו ים. *בלחיצה על הכפתור 7 | עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 7

| 8 מזנונים בהזמנה אישית. מידות: צבוע בתנ ור. MDF פורניר/ חומרים: בטו ן , פורניר, צבע. גימורים: פלי ז , אלומי ני ום ואלמנטים מעץ. עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 8

ס"מ 35 גובה ס"מ 40 עומק ס"מ 220 רוחב מ ז נ ו ן א - ס י מ ט ר י 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 9 | מ ז נ ו נ י ם

מזנון א-סימטרי בעיצוב אישי ס"מ 35 גובה ס"מ 40 עומק ס"מ 200 רוחב | 1 0

שאינו מתחרה עם שאר הפריטים בקו נקי ומנימליסטי המזנונים שלנו מעוצבים בחלל. המזנונים מי וצרים מחומרים שונים כגו ן : פורנירים, ציפו י י בטו ן וצביעה בתנור. מוטמעים בעדינות ובאופן האלמנטים הפרזולי ים העשו י ים עץ, פליז ואלומיני ום בגוף המזנו ן . פונקציונלי פ ו נ ק צ י ו נ ל י ו ת 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 1 1 | מ ז נ ו נ י ם

קומודות בהזמנה אישית. מידות: צבוע בתנ ור, מעמד ברזל. MDF פורניר/ חומרים: בטו ן , פורניר, צבע. גימורים: פלי ז , אלומי ני ום. עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 12

קומודה ורודה ס"מ 35 עומק ס"מ 80 רוחב ס"מ 80 גובה קומודה ורודה ס"מ 80 גובה ס"מ 100 רוחב ס"מ 35 עומק הקומודות שלנו מי וצרות בהתאמה פתרונות אישית ומאפשרות גם ניתן לשלב בהם למקומות צרים. אלמנטים פירזולי ים שונים ולהתאים גימורים וצבעים. 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 1 3 | ק ו מ ו ד ו ת

ס"מ 80 גובה ס"מ 35 עומק ס"מ 120 רוחב בתנור צביעה פליז ידיות | 1 4

ס"מ 35 עומק ס"מ 120 רוחב ס"מ 80 גובה 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 1 5 | ק ו מ ו ד ו ת

שולחנות אובלים ס"מ. 40 ס"מ, גובה 50 ס"מ, רוחב 150 אורך מידות: מ"מ, רגלי ברזל. 18 עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז , אלומי ני ום. עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 16

השולחנות האובלים הקלאסיים בנויים משני חלקים חלק גדול ס"מ 40 ס"מ גובה 50 ס"מ רוחב 100 אורך חלק קטן ס"מ 40 ס"מ גובה 50 ס"מ רוחב 50 אורך המוביליות מעבר לצורנות הי יחודית, היתרו ן של השולחן האובלי בשני חלקים הוא בחלק הקטן ניתן להשתמש כשולחן צד מתני יע ובחיבורו לגדול והתזוזה בחלל. מתקבל שולחן ארוך המתאים לאירוח. 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 1 7 | ש ו ל ח נ ו ת א ו ב ל י ם

ס"מ 40 גובה ס"מ 50 רוחב ס"מ 150 אורך שולחנות אובלים ורגליים משתנות רגלי סהר מברזל. | 1 8

השולחנות כיחידה אובלית אחת מופיעים במספר דגמים לבחירה. ניתן לבחור בכל הדגמים את הרגל המועדפת בכל צבע. ולקבלה 1 9 | ש ו ל ח נ ו ת א ו ב ל י ם

שולחנות עגולים ס"מ. 40 ס"מ, גובה 80 ס"מ או 60 ק וטר מידות: מ"מ, רגלי ברזל. 18 עץ בעובי חומרים: פורניר, צבע. גימורים: טרצו , עץ, ק ופסאות אחסו ן אי נטגרלי ות ממתכת. עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 20

משולב טרצו משולב עץ גדול וקטן סט שולחנות ללא קופסת אחסון 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 2 1 | ש ו ל ח נ ו ת ע ג ו ל י ם

אפשר גם לחוד ס"מ 80 קוטר ס"מ 60 קוטר | 2 2

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י שלטים תחתיות משקפיים בקולקציה החדשה של השולחנות העגולים חשבנו בנוסף לקו העיצובי , לכל הפריטים ה"מתגלגלים" לנו על שולחן פתרון פונקציונאלי לתת ממתכת מחוברות לחלקו התחתו ן של קופסאות אחסון הסלו ן . השולחן ומאפשרות אחסו ן שלטים, משקפי ים, עפרונות מפתחות שאינו פוגע בקו ועוד. זאת כחלק אינטגראלי ואף משתלב איתו . העיצובי 2 3 | ש ו ל ח נ ו ת ע ג ו ל י ם

שולחנות טרצו ס"מ. 40 ס"מ, גובה 50 ס"מ, רוחב 150 אורך מידות: מ"מ, טרצו , מעמד ברזל. 20 עץ בעובי חומרים: פורניר, צבע. גימורים: טרצו , פסי אלומי ני ום. חיתוכי עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 24

טרצו גדול Three Colors חיתוכי טרצו טרצו קטן Two Colors חיתוכי טרצו רגליים 6 רגליים 8 מגוון ענק של קומבינציות 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 2 5 | ש ו ל ח נ ו ת ט ר צ ו

המשלבים בין אבן טרצו בשלושה שולחנות מודולרייםלאוהבי השולחנות המלבניים, יצרנו ליין חדש של מספר קומבינציות ענק צבעים, לבין עץ במספר גוונים וגימורי ברק שונים. התוצאה המתקבלת היא המראה החמים של ממנו ניתן לבחור. השילוב הייחודי בין האבן לעץ יוצר יחסי גומלין מרתקים בין את הטרצו ניתן להטמיע גם בשולחנות האובלים והעגולים. המראה המוצק של הטרצו. לבין העץ שילוב חומרים | 2 6

עוד עם טרצו שולחן זכוכית בהתאמה אישית ס"מ 40 גובה ס"מ 50 עומק ס"מ 170 רוחב לפרו י יקט מי וחד והוא כולל Custom Made נולד כבקשת דגם זה שילוב של עץ, זכוכית ופליז. הסטודי ו מחכה לאתגרים ו ישמח ליצור דגמים חדשים בעזרתכם. Three Colors חיתוכי טרצו ס"מ 50 רוחב ואורך | קוביות בודדות עץ או טרצו 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 2 7 | ש ו ל ח נ ו ת ט ר צ ו

שולחנות קפה ס"מ. 60 ס"מ, גובה 27 ס"מ, רוחב 35 אורך מידות: מ"מ, מעמד ברזל בחיתוך לי י זר. 16 עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז , אלומי ני ום. עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 28

שולחנות קפה מונדריאן ס"מ 27 רוחב ס"מ 35 אורך ס"מ 60 גובה ס"מ 35 ס"מ 27 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 2 9 | ש ו ל ח נ ו ת ק פ ה

ס"מ 40 קוטר שולחנות קפה עגולים ס"מ 27 ס"מ רוחב 35 ס"מ אורך 60 גובה שולחנות קפה עם נקודה או בשפה האישיים שולחנות הקפה מספקים פתרו ן "נשכנים" המקצועית מעולה לעצלנים, לאילו מאיתנו הרוצים את כוס הקפה שלהם צמוד צמוד. גובה השולחן מותאם לעמידה ליד ספה או כורסה כשהרגל התחתונה נכנסת מתחת לרהיט והמשטח העלי ו ן בצורות ממש קרוב אליכם. השולחנות ניתנים להתאמה. אובליות או עגולות | 3 0

ס"מ 60 גובה ס"מ 40 קוטר עוצב במיוחד לצבעי המשרד | שולחן קפה עגול עם עיטורי פליז ס"מ 60 גובה ס"מ 35 אורך ס"מ 27 רוחב שולחן קפה מותאם לשולחן אובלי סיגל בר-אל צלמת: | אורית שרמן-נהרי עיצוב: 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 3 1 | ש ו ל ח נ ו ת ק פ ה

ספסלים ס"מ. 40 ס"מ, גובה 30 ס"מ, עומק 120 אורך מידות: , רגלי ברזל בחיתוך לי י זר. MDF ציפו י בטו ן /פורניר/ חומרים: בטו ן , פורניר, צבע. גימורים: אלומי ני ום, צבע. עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 32

בטון וצבע ספסל עץ ואלומיניום ספסל כשרוצים לשרוך את הנעלי ים, כשרוצים לפעמים צריך ספסל... להניח דבר-מה וכמובן כדי לשבת ולנהל שיחה בטלפו ן . חשוב היה לנו לעצב את הספסלים כך שיתאימו לקו העיצובי של הסטודי ו ו ישתלבו בחלל בצורה מושלמת. 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 3 3 | ס פ ס ל י ם

מנורות עומדות ס"מ, 36 ס"מ, גובה בסיס העץ 180/200 גובה מידות: ס"מ. 20 ס"מ, אורך 20 רוחב עץ, מתכת. חומרים: בטו ן , פורניר, צבע. גימורים: פלי ז , אלומי ני ום. עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 34

מנורת קריאה א ו ר ממ ו קד ס"מ 180 גובה אל המנורות העומדות שלנו , אנחנו מתי יחסים וכשמצליחים לתפוס שתי כאלמנט פיסולי, ציפורים ביחד זה ניכר בעיצוב החלל. המנורות העומדות משתלבות עם שאר הפריטים כתאורה פונקציונאלית ו יכולות לשמש לקריאה או כתאורת אווירה. 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 3 5 | מ נ ו ר ו ת ע ו מ ד ו ת

מ נ ו ר ת א ד ל מ נ ו ר ת ו ר ו נ י ק ה מ נ ו ר ת מ ר ל י ן מ נ ו ר ת ק ר ו ל י נ ה מ נ ו ר ת ק מ י ל ה ס"מ 200 ג ובה ס"מ 200 ג ובה ס"מ 200 ג ובה ס"מ 180 ג ובה ס"מ 180 ג ובה | 3 6

בהזמנה אישית קריאה מנ ורת מנורות אווירה ס"מ 200 גובה 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 3 7 | מ נ ו ר ו ת ע ו מ ד ו ת

ס"מ. 40,45,50,60 קוטר: מ"מ. 16 עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז ואלומי ני ום. עיטורים: שעונים עגולים עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 38

ש ע ו ן א מ ס ט ר ד ם לפריט עיצובי בעל שעוני הקיר הפכו כבר מזמן בחלל - הפונקצי ונאלי ות והעיצוב חוברים חשיבות גדלים ובמגו ו ן 4 יחדי ו . השעונים העגולים מגיעים בשתוכלו להתאים לחלל צבעים, גימורים ודוגמאות הצבעים, כמובן , ניתנים להתאמה הספציפי שלכם. י יחודית לטעמו של הלקוח. 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 3 9 | ש ע ו נ י ם ע ג ו ל י ם

ש ע ו ן ב ר צ ל ו נ ה ש ע ו ן ת ל - א ב י ב ש ע ו ן א ל ב מ ה ש ע ו ן א י נ ד י ר ה ש ע ו ן מ ו מ ב י י ש ע ו ן ו י ר ג ' י נ י ה נ י ם י ם מ ש ת ג ד ל | 4 0

ש ע ו ן פ ר י ז ש ע ו ן נ י ו - י ו ר ק ש ע ו ן ד ו ב א י ש ע ו ן א פ ר י ק ה ש ע ו ן א מ ס ט ר ד ם ש ע ו ן ו י ר ג ' י נ י ה י ר ו ק ס " מ 6 0 | ס " מ 5 0 | ס " מ 4 5 | ס " מ 4 0 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 4 1 | ש ע ו נ י ם ע ג ו ל י ם

ש ע ו ן מ ו ת א ם ס"מ 50 קוטר סיגל בר-אל צלמת: | אורית שרמן-נהרי מעצבת: | 4 2

ש ע ו ן ב ר צ ל ו נ ה ס"מ 60 קוטר 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 4 3 | ש ע ו נ י ם ע ג ו ל י ם

שעוני מטוטלת ס"מ. 13 ס"מ, ק וטר עיגול 6 ס"מ, רוחב מוט 87 גובה מידות: מ"מ. 18 עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז ואלומי ני ום. עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 44

ו ר ו ד ע ת י ק ו פ י ס ט ו ק ש ח ו ר ו א פ ו ר ז ה ב ו ג ר פ י ט ו ר ו ד ע ת י ק ב ט ו ן ו ע ץ שעוני המטוטלת מזכירים לנו את הבית טוויסט של סבתא, אך אצלנו הם קיבלו תנועת המטוטלת התמידית בחלל מודרני. מאד מומלצת על-פי תורת ה"פנג-שו ו י" לזרימת האנרגיה החי ובית. ומותאם שעו ן המטוטלת שלנו עדי ן לתלייה על קירות צרים ועמודים. לאחרונה הביקוש למטוטלת גדולות גובר, ועל כן אנו מי יצרים את השעו ן גם בגובה ס"מ. 20 קוטר | ס"מ 7.5 רוחב | ס"מ 110 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 4 5 | ש ע ו נ י מ ט ו ט ל ת

מ ט ו ט ל ת ג ר פ י ט ז ה ב ס"מ 87 גובה ס"מ 6 רוחב מוט ס"מ 13 קוטר עיגול | 4 6

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 4 7 | ש ע ו נ י מ ט ו ט ל ת

שעוני ענק ס"מ. 8 ס"מ, רוחב 150 גובה מידות: מ"מ. 25 עץ בעובי חומרים: עץ גולמי . גימורים: עץ, פלי ז ואלומי ני ום. עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 48

מ ט ו ט ל ת ע ץ ג ו ל מ י ו מ ת כ ת A R T מ ט ו ט ל ת ע נ ק ס " מ 1 5 0 ג ו ב ה ס"מ 8 רוחב 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 4 9 | ש ע ו נ י ע נ ק

ס"מ 150 גובה ס"מ 8 רוחב ס"מ 24 קוטר עיגול בחללים גדולים יש צורך לעתים שלא יבלע בפריט עיצובי גדול לשם כך, יצרנו שעוני ענק בחלל. י יחודי ים בשני דגמים, אך למעשה נוכל ליצור כל שעון שאהבתם .XL במידת | 5 0

ס"מ 35 גובה פלטה ס"מ 65 גובה כולל ס"מ 27 רוחב שעוני הקשת גונבים את ההצגה צורת במראה השובבי שלהם. הקשת יכולה להתאים לאלמנטים אחרים בחלל כגו ן השולחנות ולדבר איתם האובלים והקפה באותה השפה. 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 5 1 | ש ע ו נ י ק ש ת

שעוני קשת ס"מ. 65 ס"מ, גובה מוט מתכת 27 ס"מ, רוחב 35 גובה לוח מידות: מ"מ. 16 עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז ואלומי ני ום. עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 52

כ ת ו ם ב ט ו ן ו ע ץ ב ט ו ן ש ח ו ר צ ה ו ב ח ר ד ל ש ח ו ר ו ל ב ן ש ח ו ר ג ר פ י ט ו א ל ו מ י נ י ו ם ס"מ 65 גובה כולל ס"מ 35 גובה לוח עץ ס"מ 27 רוחב לוח עץ 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 5 3 | ש ע ו נ י ק ש ת

שעוני חץ ס"מ. 34 ס"מ, ק וטר עיגול 6 ס"מ, רוחב מוט 87 גובה מידות: מ"מ. 16 עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז ואלומי ני ום. עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 54

ש ע ו ן א ל י ז ה ש ע ו ן ב ר ל י ן ש ע ו ן מ ו ת א ם א י ש י ת ש ע ו ן ו נ צ י ה ש ע ו ן ט ו ר ו נ ט ו ש ע ו ן ס י ד נ י ס"מ 87 גובה ס"מ 6 רוחב מוט ס"מ 34 קוטר עיגול 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 5 5 | ש ע ו נ י ח ץ

ש ע ו ן א ל י ז ה ס"מ 87 גובה ס"מ 34 קוטר עיגול ס"מ 6 רוחב מוט ,נוכחות נחרצת לשעוני החץ אי ן בהם מטוטלת למרות צורתם הארוכה, אך קשה להתעלם מי ופי ים ומורכבותם. מאור מויאל צלם: | נועה גולדמן מעצבת:

ש ע ו ן ח ץ ענק יש ההולכים בענק, להם יצרנו שעו ן חץ ענקי במידות ס"מ 10 רוחב מוט | ס"מ 60 קוטר | ס"מ 120 גובה המתאים לחללים ולקירות גדולים. 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 5 7 | ש ע ו נ י ח ץ

מראות עגולות ס"מ. 70 קוטר: מ"מ, קאנט מתכת. 16 מראה מודבקת על עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז ואלומי ני ום. עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 58

מ ר א ת א ו ק ס פ ו ר ד מ ר א ת י ס מ י ן מ ר א ת פ י ל ד ל פ י ה מ ר א ת נ ו ט י נ ג ה י ל מ ר א ת ו נ ו ס 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 5 9 | מ ר א ו ת ע ג ו ל ו ת

צבע כל צורה כל ס"מ. הפאנלים השונים 70 המראות העגולות שלנו מגיעות בקוטר ומעני י ן המלביש את המראה מראה ייחודי המשולבים בהן , מעניקים בעל אופי . ב"לוק" מקורי | 6 0

מ ר א ת י ס מ י ן ס"מ 70 קוטר 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 6 1 | מ ר א ו ת ע ג ו ל ו ת

מראות קפסולה ס"מ. 50 ס"מ, רוחב 75 גובה מראה מידות: ס"מ. 50 ס"מ, רוחב 75 גובה פאנל תחתו ן ס"מ. 12 עומק מדף מ"מ. 20 פורניר אלו ן חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז , אלומי ני ום, פרזול צידי לתלי יה. עיטורים: הוספת מגירה נשלפת. אופציה: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 62

מ ר א ת ק פ ס ו ל ה ג ר פ י ט מ ר א ת ק פ ס ו ל ה ע ץ מ ר א ת ק פ ס ו ל ה מ א י ה ס"מ 150 גובה ס"מ 50 רוחב ס"מ 60 קוטר מראה עומק מדף ס"מ 12 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 6 3 | מ ר א ו ת ק פ ס ו ל ה

מראות הקפסולה אינן מראה בלבד, יש להתי יחס אליהן הן מאפשרות בעל נוכחות בכניסה לחלל. כרהיט משמעותי , גם להניח וגם לתלות מפתחות, תיקים וצמידים בעזרת המשתלבים בעיצוב. אלמנטים של פרזול ייחודי מראת מאיה ס"מ 150 גובה ס"מ 50 רוחב ס"מ 60 קוטר מראה ארז חיים צלם: | תמר מיכלוביץ מעצבת: | 6 4

פ ר ז ו ל ל ת ל י י ה 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 6 5 | מ ר א ו ת ק פ ס ו ל ה

| 66 מראות גוף ס"מ. 50 ס"מ, רוחב 150 גובה מידות: מ"מ. 16 מראה מודבקת על עץ חומרים: פלי ז , אלומי ני ום. עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 66

מ ר א ת ג ו ף כ נ ע ן מ ר א ת ג ו ף א ר י ז ו נ ה לפני שאנחנו י וצאים לדרכנו , אנו זקוקים ללוק אחרו ן ומקיף. מראות הגוף מאפשרות לנו מבט כולל מכף רגל ועד ראש. הן מתאימות לתלי יה בחדר השינה, במסדרו ן או ליד הכניסה לבית, כך שבכל יציאה לסידורים, פגישה חשובה או שהכל בדיוק כמו שרצינו.די יט נו ודא 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 6 7 | מ ר א ו ת ג ו ף

מראות מדף ס"מ. 70 ס"מ, ק וטר מראה 30 ס"מ, רוחב 120 גובה לוח מידות: מ"מ. 16 עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז , אלומי ני ום. עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 68

מ ר א ת ה ו ל י ו ו ד מ ר א ת ב ר ו ד ו ו י י מ ר א ת ס י נ מ ה עומק מדף ס"מ 12 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 6 9 | מ ר א ו ת מ ד ף

מ ר א ת ה ו ל י ו ו ד ס"מ 120 גובה לוח ס"מ 30 רוחב ס"מ 70 קוטר מראה פורצות את גבולות מראות המדף שלנו מראות האיפור ותופסות מקום בלב ליבו של הבית. הן מחזיקות במדף קטן להנחת נוכחות עוקצנית פריטים אישי ים ומי יצרות בחלל. מראות המדף מגיעות ומיוחדת בדגמים מלבני ים ובדגמי סהר הניתנים כולם להתאמה אישית. אורית שרמן-נהרי צילום: | 7 0

מ ר א ת א פ ר ו ד י ט ה מ ר א ת ש ח מ ט ס"מ 100 גובה ס"מ 50 רוחב ס"מ 60 מראה קוטר ס"מ 150 גובה ס"מ 50 רוחב ס"מ 70 מראה קוטר 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 7 1 | מ ר א ו ת מ ד ף

מתלה מעילים ס"מ. 90 ס"מ, רוחב כולל 60 ס"מ, רוחב לוח 120 גובה מידות: מ"מ. 16 פורניר אלו ן חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז . עיטורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 72

מ ת ל ה ב ט ו ן מ ת ל ה ע ץ ס"מ 120 גובה ס"מ 60 רוחב לוח ס"מ 90 רוחב כולל ס"מ 120 גובה ס"מ 60 רוחב לוח ס"מ 90 רוחב כולל מתלה מעילים סתמי הי וצר "בלאגן" הוא לא משהו שבא בחשבו ן בבית בו משקיעים כל כך הרבה מחשבה. מתלה המעילים הי יחודי והמעוצב שלנו תליית מעילים ותיקים ב"סטייל" מאפשר נוכחות המתכתב עם החלל. המתלים מי יצרים לתפקוד הי ומ-י ומי של הבית. נעימה ופרקטית 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 7 3 | מ ת ל ה מ ע י ל י ם

אומנות קיר משתנ ות. מידות: מ"מ, קאנט מתכת. 12 עץ בעובי חומרים: אלמנטים מעץ, מתכות, צבע. גימורים: עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 74

סט תמונות תואמות מידות כל אחת ס"מ 58 גובה ס"מ 33 רוחב מינימליסטית, אומנות הקיר שלנו גיאומטרית ותלת-מימדית. בטח תשמחו לשמוע שכל התמונות מיוצרות תוך מחזור החומרים חלקי העץ של הסטודיו. והמתכת מקבלים פרשנות מרהיבה הניתנות בצורה של תמונות קיר להתאמת הגדלים לחלל שלכם. 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 7 5 | ש ע ו נ י ם ע ג ו ל י ם

סט תמונות משלימות מידות כל אחת ס"מ 60 גובה ס"מ 50 רוחב תמונות ריבועיות ס"מ 60 גובה ס"מ 60 רוחב תמונות מלבניות ס"מ 90 גובה ס"מ 60 רוחב תמונת ריבוע קטנה ס"מ 37 גובה ס"מ 34 רוחב | 7 6 7 6 | א ו מ נ ו ת ק י ר

מ ז נ ו נ י ם ק ו מ ו ד ו ת ש ו ל ח נ ו ת ס פ ס ל י ם מ נ ו ר ו ת שע ו נ י ם מ רא ו ת מת ל ה מע י ל י ם ח נ ו ת האתר א ו מ נ ו ת ק י ר קישורים לאתר האינטרנט של הסטודיו 0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י 7 7 |

מ . א . י ס ט ו ד י ו M . A . Y S t u d i o , ת ל - א ב י ב 1 0 ש ע ר י ת ש ו ב ה 0 5 0 8 - 6 6 5 5 6 4 m a y s t u d i o . t l v @ g m a i l . c o m w w w . m a y s t u d i o - t l v . c o . i l @ m a y s t u d @ s t u d i o . m a y . t l v | 7 8

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=